Dva výrobky společnosti Farma Kozí Hrádek přišly o značky KLASA a Regionální potravina

2020/04

Farmě Kozí Hrádek s.r.o. byly odebrány značka KLASA pro výrobek Ondráš a značka Regionální potravina pro Čerstvé máslo - BIO. Jedním z důvodů k jejich odebrání bylo závažné porušení způsobu zajištění welfare zvířat. Výrobek Ondráš získal značku KLASA v loňském roce, Čerstvé máslo BIO bylo držitelem značky Regionální potravina od roku 2018.

Rozhodnutí o odebrání značky KLASA (2019/05)

2019/05

O značku kvality KLASA přišla PERNERKA MOUKA - Pohanková celozrnná jemná výrobce MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o. Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce zjistila, že výrobek obsahoval nedeklarovaný obsah lepku

Rozhodnutí o odebrání značky KLASA (2019/04)

2019/04

O značku kvality KLASA přišel výrobek Alpský párek se sýrem výrobce Krušnohorské uzeniny J+J Radoš, s.r.o. Kontrola Státní veterinární správy zjistila, že výrobce na etiketě uvedeného výrobku nedeklaroval přítomnost drůbeží bílkoviny.

Rozhodnutí o odebrání značky KLASA (2018/02)

2018/02

Vepřová šunka výběrová společnosti IDEMA FOOD spol. s r.o. ze Zlínského kraje přišla o značku kvalitních potravin KLASA. Důvodem je nižší obsah čistých svalových bílkovin, než stanovuje vyhláška. Toto závažné porušení zjistila kontrola Státní veterinární správy.

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2017/07)

2017/07

Celé portfolio oceněných výrobků ovocných a ovocně zeleninových šťáv a pyré s názvem Ovocňák společnosti TOKO AGRI a.s. přišlo o značku kvality KLASA. Důvody jsou dva: Ačkoliv značkou KLASA bylo oceněno 21 výrobků, na svém obalu ji měly i výrobky neoceněné. Druhým důvodem je fakt, že u výrobků, které již ocenění získaly, byly provedeny neschválené změny obalů. Prokázaly to výsledky kontroly ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce a zjištění při kontrole žádosti v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol".

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2017/05)

2017/05

Výrobek Šumavská hrubozrnná paštika společnosti MASO WEST s.r.o. přišel o značku kvality KLASA. Důvodem je přítomnost drůbeží bílkoviny, která nebyla na výrobku uvedena, a zároveň výživové údaje neodpovídaly hodnotám deklarovaným na obalu výrobku. Prokázaly to výsledky laboratorních rozborů Státní veterinární správy.

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2017/02)

2017/02

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) k dnešnímu dni odebírá značku KLASA u výrobku Kuřecí šunkový EXTRA bez E od výrobce Drůbežářský závod Klatovy a.s. SZIF, který značku kvality administruje, se tak rozhodl na základě nevyhovujícího výsledku kontroly Státní veterinární správy. Výrobek obsahoval méně masa, než výrobce deklaroval.

 

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2016/08)

2016/08

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na základě protokolu o nevyhovujícím výsledku kontroly Státní veterinární správy rozhodl o odebrání značky KLASA u výrobku ŠUNKA NA KOSTI společnosti Michal Kratochvíl (Smíchovské uzeniny), a to k dnešnímu dni.

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2016/06)

2016/06

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na základě protokolu o nevyhovujícím výsledku kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce rozhodl o odebrání značky KLASA u výrobku Hrášek s karotkou společnosti Alibona, a.s., a to k dnešnímu dni.

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2015/12)

2015/12

Státní zemědělský intervenční fond na základě zprávy o nevyhovujícím výsledku kontroly plnění požadavků stanovených pro značku KLASA u společnosti Maso Jičín s.r.o. rozhodl o odebrání této značky u výrobku TURBO SALÁM, a to ke dni 18. prosince 2015.

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2015/11)

2015/11

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o odebrání značky kvality Klasa celému oceněnému sortimentu společnosti Včelpo spol. s r.o. Důvodem je nečestné chování držitele značky. Ze strany uvedené společnosti se jedná o opakované pochybení na základě zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2015/06)

2015/06

Státní zemědělský intervenční fond, na základě zprávy o nevyhovujícím výsledku kontroly plnění požadavků stanovených pro značku KLASA u společnosti P R O M E G A spol. s r.o., rozhodl o odebrání značky kvality KLASA u výrobku Hruška (100% ovocná šťáva) ke dni 29. května 2015.

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2015/03)

2015/03

Státní zemědělský intervenční fond na základě stanoviska Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci klamání geografického původu medu společnosti Včelpo spol. s r.o. rozhodl o odebrání značky kvality KLASA u výrobků Med květový lesní a Med květový ke dni 10. března 2015.