Značka KLASA je prestižním oceněním, které si zaslouží ty nejpoctivější a nejkvalitnější výrobky. Zákazníkům pomáhá s orientací v nabídce potravin, výrobcům s propagací produktů.

O značce KLASA

Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na tuzemském trhu s potravinami. Označuje výjimečně kvalitní produkty v porovnání s dalšími běžně dostupnými potravinami. Pomáhá tak s výběrem čerstvých, zralých potravin s tím nejlepším složením.

Značka KLASA je udělována již od roku 2003. Výrobci musí prokázat výjimečné kvalitativní charakteristiky přihlášených produktů, Ministr zemědělství pak těmto potravinářským a zemědělským výrobkům uděluje značku KLASA na dobu tří let.

Výrobky označené logem KLASA podléhají kontrolám orgánů státní správy, tj. Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS). Ty kontrolují jak všeobecné požadavky potravinového práva, tak dodržení pravidel pro udělení značky KLASA, například mimořádnou kvalitu, složení nebo chuť. Nedostatky jsou u oceněných potravin zjišťovány jen zcela výjimečně. Nicméně pokud jsou zjištěny, je takovým potravinám příslušné označení kvality následně odebíráno. 

Prohlédněte si všechny oceněné výrobky a seznamte se s nově oceněnými potravinami v aktuálních tiskových zprávách. Jako výrobce určitě oceníte návod jak o značku požádat a Metodiku udělování značky KLASA.