Žádost o značku

Vážení výrobci,
od 9.4.2021 je v platnosti nová Metodika pro udělování značky KLASA.
Již v současné době postupujte při vyplňování žádosti o KLASU dle nové Metodiky.

K žádosti, prosím, doložte:

  • Kopii z Obchodního resp. Živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíců. Tyto dokumenty je možné doložit výpisem pořízeným způsobem umožňující dálkový přístup.
  • Laboratorní protokol na měřitelné parametry které jsou uvedeny v Popisu mimořádné kvalitativní nadstandardní charakteristice výrobku v Části B, vydaný akreditovanou laboratoří a ne starší než 4 měsíce k datu podání žádosti.
  • U baleného výrobku srozumitelnou a čitelnou etiketu, obal nebo náhled obalu výrobku všech velikostí obalů (fyzicky nebo v elektronické podobě), z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto obalu. U nebaleného výrobku výrobce předloží fotografii výrobku.