Nahlášení změny

Vážení výrobci, při nahlášení změny u oceněného výrobku nebo oceněné společnosti vás požádáme o vyplnění Části C – Změnový formulář.

Držitel značky „KLASA“ je povinen předem informovat administrátora značky o všech změnách oceněného výrobku a změnách v údajích o držiteli, které budou provedeny během stanovené lhůty pro užívání loga. Změny musí být neprodleně oznámeny písemně poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky administrátorovi značky.