Metodika

Vážení výrobci,

od 15.3.2022 je v platnosti nová Metodika pro udělování značky KLASA.
Již v současné době postupujte při vyplňování žádosti o KLASU dle nové Metodiky.
Požádáme Vás o prostudování dokumentu Vodítka KLASA, který vyplývá ze závěrů zasedání hodnotitelské komise a je průběžně doplňován administrátorem značky.