Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2015/11)

zpět

Národní značku kvality KLASA uděluje ministr zemědělství mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům od roku 2003, SZIF je administrátorem značky. Značka Klasa náleží jen mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům. Požadovanou kvalitu, deklarované složení a parametry kontrolují dozorové orgány Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa (SZPI, SVS), oceněné výrobky jsou tak vždy pod ještě větším „drobnohledem" vedle běžně prováděných kontrol.

Produkty společnosti Včelpo byly poprvé oceněny značkou kvality KLASA v roce 2005. Vždy úspěšně absolvovaly proces prodloužení značky. V rámci pravidelných kontrol v předchozích letech ze strany kontrolních orgánů nebyly u produktů dané společnosti zjištěny žádné nedostatky. Letos v březnu však byl u produktů Med květový lesní a Med květový prokázán jiný geografický původ, než bylo deklarováno na etiketě a v technické dokumentaci výrobku. Protože se jednalo o hrubé porušení Pravidel pro udělování národní značky Klasa, byla značka těmto produktům odebrána.

Nové zjištění kontrolních orgánů u produktů Včelpo potvrdilo nálezy zakázaných antibiotických léčiv v medu. Protože se jedná o vážný prohřešek a o opakované porušení Pravidel, SZIF jako administrátor značky ke dni 19. listopadu 2015 odejmul právo společnosti Včelpo užívat logo Klasa na všech oceněných výrobcích:

  • Med květový pastový
  • Směs medu a propolisu HONEY VIT
  • Směs medu a pylu HONEY VIT
  • Směs medu, mateří kašičky a pylu HONEY VIT

Společnost Včelpo byla vyzvána, aby neprodleně logo značky Klasa odstranila z obalu.

Naší snahou je ubezpečit spotřebitele, že se budeme vždy zasazovat o to, aby mezi oceněnými výrobky byly pouze ty mimořádně kvalitní, a vážná porušení nebudou z naší strany akceptována.
Rádi bychom spotřebitele upozornili, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Bližší informace k odhalení antibiotik v medu uvádí tisková zpráva ministerstva zemědělství, kterou najdete také na stránkách www.szif.cz ve Zpravodajství, v sekci tiskových zpráv.


Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 104 produktů od 222 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

 

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 015 produktů od 227 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.