Oznámení o vyřazení nevyhovujícího výrobku s označením KLASA (2012/08)

zpět

 

Vážení spotřebitelé,

na základě oznámení nedostatků Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI Inspektorát v Olomouci protokol č. P050-80495/12) u výrobku Želé s vitamíny (původní název Sladký mix) došlo k porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA a Hodnotitelská komise ze dne 9.8.2012 rozhodla o odebrání značky KLASA u tohoto výrobku. Nevyhovující výrobek byl vyřazen z databáze KLASA k aktualizaci 30.8.2012.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Milas
ředitel Odb. administrace podpory kvalitních potravin
Ve smečkách 33
Praha 1
110 00

 

 

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 015 produktů od 227 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.