Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA (2016/06)

zpět

Důvodem odebrání značky výrobku Hrášek s karotkou je porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA. Kontrolou ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce bylo zjištěno, že výrobek nevyhovuje v parametru vůně a chuť. Dále výrobce používá podstatně odlišný technologický postup, než je uveden v dokumentaci KLASA.

Společnost Alibona, a.s. uvádí, že chuť má být příjemná, lehce slaná, nepovoluje se hořká chuť, cizí vůně i chutě nejsou přípustné. V laboratoři však bylo zjištěno, že je chuť a vůně ve skutečnosti kyselá a neodpovídá předložené dokumentaci. Kontrola se také zaměřila na technologický postup výroby, který se podstatným způsobem lišil od postupu deklarovaného výrobcem v technické dokumentaci. Při výrobě Hrášku s karotkou měla být zelenina očištěna, upravena, vložena do určeného obalu a zalita nálevem, následně uzavřena a tepelně ošetřena. Výrobce však používal hrášek s karotkou již zpracovaný do tzv. výrobního polotovaru. V tomto případě se jedná o hrášek v 15% octovém nálevu, balený ve flexi bag obalu, tepelně ošetřený při teplotě 92 °C a následně uskladněný ve skladu polotovarů. Před zpracováním do výrobku Hrášek s karotkou byla surovina scezena a promyta před dalším zpracováním.

Výrobce tak porušil ustanovení platné v Pravidlech pro udělování národní značky KLASA a z tohoto důvodu SZIF jako administrátor značky KLASA odebírá uvedenému produktu značku ke dni 7. června 2016.

Výrobce byl vyzván k neprodlenému odstranění loga značky KLASA z obalu uvedeného výrobku.

Spotřebitele tímto informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků značkou KLASA byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1063 produktů od 217 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.

 

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 015 produktů od 227 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.