Výsledky kontrol SZPI potvrdily vysokou kvalitu potravin s oceněním Klasa a Regionální potravina

zpět

Potravinářská inspekce zveřejnila výsledky svých kontrol za rok 2018, které potvrdily vysokou kvalitu oceněných potravin značkami Klasa a Regionální potravina.

Inspektoři SZPI hodnotili celkem 207 šarží potravin oceněných národní značkou kvality KLASA. Všechny hodnocené šarže vyhověly ve všech hodnocených parametrech.

Dále inspektoři v roce 2018 hodnotili 94 šarží oceněných značkou Regionální potravina. Nevyhověly celkem tři šarže potravin, z toho dvě šarže v parametru jakost a jedna šarže v parametru označování.

Potěšujícím výsledkem je, že laboratorní rozbor u žádného ze zkoumaných vzorků nepotvrdil porušení bezpečnostních požadavků.

Díky těmto výsledkům se označené potraviny Klasa a Regionální potravina řadí mezi ty nejlépe hodnocené z hlediska kontroly SZPI již po dobu 16 let. Potravinářská inspekce sama hodnotí oceněné potraviny těmito značkami kvality jako stabilně nejméně problematické a potvrzující nejvyšší jakost u hodnocených produktů.

Průběžné kontroly SZPI pomáhají odhalit případné nedostatky u oceněných potravin a spotřebitelé mohou důvěřovat logům na výrobcích při každodenním nákupu.

http://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrolni-akce-znovu-potvrdila-spickovou-kvalitu-potravin-ocenenych-znackou-klasa-a-regionalni-potravina.aspx

Klasa

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 015 produktů od 227 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.