SZPI potvrdila vysokou kvalitu potravin oceněných značkou KLASA a Regionální potravina

zpět

Potraviny označené logy KLASA a Regionální potravina mají velmi vysokou jakost a bezpečnost. Potvrdila to pravidelná kontrolní akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).  

V roce 2019 inspektoři SZPI hodnotili celkem 171 šarží potravin oceněných národní značkou kvality KLASA, přičemž v hodnotících parametrech nevyhověla pouze jedna šarže. V případě potravin oceněných značkou Regionální potravina vyhověly požadavkům právních předpisů všechny ze 77 testovaných šarží. U dvou výrobků bylo zjištěno porušení pravidel pro udělování značky RP z důvodu nedodržení stanoveného podílu surovin z ČR.

Potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina totiž musí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání značky kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny atd.

Zdroj: SZPI

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 015 produktů od 227 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.