SZIF na festivalu WINE PRAGUE

zpět

Milovníci vín si jistě nenechají ujít Mezinárodní veletrh vína Wine Prague, který se koná ve dnech 21. až 23. května v Praze. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se akce účastnil už vloni. Na víno jsou sice experti jiní, ale SZIF zase umí poradit s dotacemi pro vinaře. A že je k vínu zapotřebí občas něco zakousnout nebo se osvěžit jiným nápojem, určitě není pochyb. Od toho tu budou také výrobci ocenění Regionální potravinou.

Veletrh Wine Prague se koná už po čtvrté. Loňského ročníku se zúčastnilo 337 vystavovatelů z ČR i ze zahraničí. Přestože návštěvníci přišli především kvůli vínu, pozornosti neušly ani speciality oceněné Regionální potravinou. SZIF byl v roce 2017 na akci nováčkem, snažil se propojit prezentaci vín s gastronomií a představit zároveň výrobce kvalitních potravin. Letos zde bude také.

Regionální potravina je značka, kterou už devátým rokem získávají v krajských soutěžích nejlepší potraviny od malých a středních regionálních výrobců. Soutěž je projektem Ministerstva zemědělství ČR, správcem značky je SZIF. Kdo se zastaví v expozici Regionální potravina, může ochutnat například výborný osvěžující nealkoholický míchaný drink, k vínu zakousnout klobásu či paštiku nebo si dát sladkou „tečku".

V expozici Regionální potravina nabídneme ochutnávku, oceněné potraviny bude možné zakoupit a zároveň zde bude také infopult SZIF, kde se mohou zájemci dovědět o podporách pro vinaře a vinohradníky, ale nejen pro ně. 

Veletrh se koná v PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 18 - Letňany, od 21. do 23. května, v době od 10 do 18 hodin, pouze poslední den konání do 17 hodin. Expozice Regionální potravina se nachází v hale 2, číslo stánku je B22.

Které výrobce najdete v expozici?

Výrobce

Oceněný výrobek

Lihovar Lžín, s.r.o.

Zlatá Lžínská Slivovice (pálenky)

Magdaléna Válková

Vinný mošt Pálava (mošty)

Solertus, s.r.o.

Čaj

Marcel Gregor

Pastový med s propolisem, výrobky z medu

Karamelový sen s.r.o.

Tekutý karamel (výrobky z karamelu)

Mauz - výroba s.r.o.

Paštiky a klobásy (uzeniny)

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 015 produktů od 227 českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz.