Nahlášení změny

Submenu

Odbor administrace podpory kvalitních potravin

Žádosti o značku KLASA:
Ing. Jana Veselá
Tel: +420 703 181 120

Vážení výrobci,
při nahlášení změny u oceněného výrobku nebo oceněné společnosti vás požádáme o vyplnění Části C – Změnový formulář.

V případě, že jste držiteli ocenění KLASA před datem 1.2.2017 a budete ke Změnovému formuláři dokládat i aktualizovanou Technickou dokumentaci, kontaktujte nás a my Vám poskytneme aktuálně schválenou TD k přepracování.
Výrobci ocenění po datu 1.2.2017 již pro Technickou dokumentaci používají nový formulář Část B - Specifické podmínky výrobku.