Jaký výrobek může značku KLASA získat? Která kritéria musí splňovat?
Jaká pravidla pro udělování platí? Na tomto místě naleznete kompletní servis pro výrobce:
od návodu, jak o certifikát KLASA zažádat, přes manuál držitele značky,
až po seznam potravinářských výstav a veletrhů.

Metodika pro udělování značky KLASA

Žádosti KLASA

Mgr. Klára Hrušková
Odbor administrace podpory kvalitních potravin
Tel: +420 222 871 669
Fax: +420 222 871 628

Vážení výrobci,
od 1.2.2017 je v platnosti nová Metodika pro udělování značky KLASA.
Již v současné době postupujte při vyplňování žádosti o KLASU dle nové Metodiky.