Jaký výrobek může značku KLASA získat? Která kritéria musí splňovat?
Jaká pravidla pro udělování platí? Na tomto místě naleznete kompletní servis pro výrobce:
od návodu, jak o certifikát KLASA zažádat, přes manuál držitele značky,
až po seznam potravinářských výstav a veletrhů.

Metodika pro udělování značky KLASA

Odbor administrace podpory kvalitních potravin

Žádosti o značku KLASA:
Ing. Jana Veselá
Tel: +420 703 181 120

Vážení výrobci,
od 1.2.2017 je v platnosti nová Metodika pro udělování značky KLASA.
Již v současné době postupujte při vyplňování žádosti o KLASU dle nové Metodiky.
Požádáme Vás o prostudování dokumentu Vodítka KLASA, který vyplývá ze závěrů zasedání hodnotitelské komise a je průběžně doplňován správcem značky.